Over Tetty

Mijn naam is Tetty Pols-Visser. Mijn geboorte in 1954 luidde het begin in van mijn reis door dit aardse leven. Van jongsafaan had ik één wens: kleuterleidster worden. Na mijn studie ben ik negen jaar lang werkzaam geweest in het onderwijs. Inmiddels getrouwd en twee zoons gekregen, heb ik daarna de zorg voor huis en gezin op mij genomen. Daarnaast deed ik vrijwilligerswerk.

Door mijn leven heen liep de rode draad van angst, wat zich uitte in fobische klachten, en pijn, waar het etiket fibromyalgie op werd geplakt. Dit leidde ertoe dat ik in 1997 de stap heb gezet om aan mijzelf te gaan werken. De ontmoeting met Maurice Oosterhof, mental coach, luidde het begin in van een innerlijke reis. Deze weg naar binnen is letterlijk en figuurlijk de reis van mijn leven geworden.

Door de confrontatie met mijzelf en de weg van zelfinzicht te gaan kwam tijdens dit bewustwordingsproces aan de hand van de gesprekken met Maurice aan het licht wat ik heel lang diep weggestopt had. Ik heb een bijnadoodervaring gehad.

Deze her-innering aan wie ik ten diepste ben heeft mijn leven fundamenteel veranderd. Door inzicht in de waarde en betekenis voor mijn leven en hoe die te gebruiken, bleek het integreren van de ervaring in mijn leven een helend transformatieproces te zijn.

Deze zoektocht die tot spiritueel bewustzijn leidt, heb ik samen met Maurice Oosterhof beschreven in het boek ‘Verdwaald verlangen’. Het boek wil mensen een pad laten zien, waarop ze zichzelf kunnen herkennen en aangeraakt worden, zodat men niet langer met de ziel onder de arm loopt, maar tot een bezield leven komt.

Naast medewerking verleend te hebben aan diverse interviews in tijdschriften en op tv geef ik lezingen. Tijdens een lezing wil ik je graag meenemen op een hartverwarmende en inspirerende reis van ‘gevangen in de werkelijkheid’ tot ‘bevrijd in de Waarheid’. Een reis waarin je je Zelf kunt ontmoeten.

Een ‘hart’elijke groet,

Tetty


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl