Pasen

Het geheim van je eigen leven 

In het sterven en de opstanding zien we de transformatie en vernieuwing. Toen Jezus stierf aan het kruis is hij de Christus geworden, de eerste gerealiseerde mens. Toen hij door zijn dood de Geest gaf, kon de Geest van universele liefde zich met de aarde verbinden en in ons mensen werkzaam worden.

De Christusgeest is het eeuwige, onsterfelijke bewustzijn.

Het is de Geest van Liefde die woont in je hart. 

Pasen weerspiegelt het geheim van ons eigen leven. Het is een oproep om je bewust te worden van je eigen goddelijkheid.

Op ieder moment in ons leven, hier en nu, kan deze transformatie en vernieuwing plaatsvinden. Daarvoor hoef je niet eerst de fysieke dood te sterven. Er kan een periode in je leven zijn, waarin je door het donker loopt. Maar als het dan weer lichter begint te worden, kan het zijn dat je ervaart dat je leven ook weer iets lichter is geworden, dat iets in jou zich heeft vernieuwd, dat je winst hebt geboekt op wat verlies leek te zijn. Dat je nieuw leven op de dood hebt veroverd. Weer een stap verder in je ontwikkeling.

Als je sterft aan het leven…

kan de geestkracht in je tot leven komen…

Als je innerlijk ontwaakt…

kan het goddelijke in je geboren worden…

Als je je bewust wordt van je goddelijkheid…

kun je de diepe zin van het leven ervaren…

kun je het mysterie van het onsterfelijke leven ervaren…

kun je ervaren dat de opstanding in jezelf plaatsvindt…

kun je het ware leven vinden…

Als de Geest van Liefde in je tot leven komt…

ervaar je je eigen wederopstanding…

 

Jij bent de Christus. Jij bent je eigen verlossing.

Al levend ontwikkelen wij ons Zelf. 

We voegen de daad bij het woord.

 Het woord is Christus.

 En wij worden Christus door het te doen.

 

 

 

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl