Vervulling

‘Een bloem vindt zijn vervulling niet door een andere bloem. Met ons is het evenzo.’

(F. G. Middelman)

Vaak zoek je de vervulling buiten jezelf; bij de ander of in iets anders. Op een bepaald moment zul je ontdekken dat de vervulling die je daar dacht te vinden maar van tijdelijke aard is. En zo blijf je op zoek. Maar in de buitenwereld zul je het niet vinden. De vervulling vind je in de binnenwereld.

Je bent je eigen vervulling

Luister naar het verlangen van je ziel die jou de weg naar binnen wijst, die leidt tot vervulling van het Zelf. Op de weg die leidt  van je persoonlijkheid of ego naar je ware Zelf zul je ontdekken dat de verborgen groei in jezelf ligt. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor je eigen vervulling.

Een fragment uit Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde, waarin mijn eigen proces beschreven wordt:

‘Als je bedenkt dat alles uit energie bestaat en dat jij die energie bent, en een deel van die energie heeft vorm gekregen in de persoon Tetty, dan ben je dus via haar op zoek of terugkerende naar de energie, naar het Zelf in jou. Het is degene die Tetty heet die overwonnen moet worden. Dat is dat stukje ego. Overwinnen doe je niet door iemand klein te maken, want als je Tetty klein maakt, heb je geen vervoer meer. Je doet het door haar te accepteren zoals ze is. Je zult het ook met deze Tetty moeten doen. Die is heel gevoelig, soms emotioneel, soms daadkrachtig, soms dit, soms dat.

Je conformeren aan die persoon, het accepteren van die persoon, is het opheffen van bepaalde blokkades. Die Tetty maakt jou ook behoorlijk onrustig door haar twijfel en door haar afhankelijkheid. Op het moment dat je haar durft te accepteren, accepteer je jezelf in een uitdrukkingsvorm. Daardoor accepteer je ook heel veel andere mensen. Ineens begrijp jij hoe jij de mensen moet benaderen en hoe jij graag benaderd wilt worden.

Je hebt knuffels en aandacht nodig, maar daar kom je niet verder mee. Tetty moet volwassen worden en datgene wat ze nu nog bij een ander zoekt, in zichzelf vinden. Wees je eigen vader en moeder. Geef jezelf de liefde die je van hen zou willen krijgen. Geef jezelf de aandacht die je verdient en nodig hebt, opdat jij jezelf leert kennen. Onderzoek jezelf.

Ook God is hiermee bezig, toch?! Hij wil zichzelf leren kennen. Hij wil zichzelf ervaren en doet dat via ons. Door ons kan God naar zichzelf kijken en zich bewust worden van zichzelf. Dus wij zijn allemaal aspecten van Hem. Zoals wij God helpen bewust te worden, zo helpt Tetty jou bewust te worden. Tetty is een deel van jouw totale Zijn. Dat zijn beleef jij momenteel via Tetty.’

Je ware Zelf geeft je een gevoel van vervulling. Als je dat ervaart hou je van jezelf, ben je blij met jezelf, geniet je van je eigen gezelschap, kun je het goed met jezelf vinden, heb je er genoeg aan om met jezelf te zijn. Je bent niet langer behoeftig of afhankelijk van de ander of iets anders.

Je voelt je vol-ledig in jezelf. Je BENT.

Je hebt alles al, je bent alles al. Als je dat ervaart, dan kun je alleen nog maar geven.

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl