Verlossing

I died for you,

do you live for me?

Alles wat van het vergankelijke komt zal vergaan,

omdat het van het vergankelijke komt.

En al wat uit onvergankelijkheid komt,

vergaat niet maar is onvergankelijk.

(Wijsheid van Jezus Christus – Nag Hammadi)

Veel mensen zijn als het ware verdwaald omdat zij dit verschil niet kennen. Meer en meer komt de mens tot inzicht dat de zoektocht niet langer uit moet gaan naar de wereld der veranderingen, maar naar het tijdloze, het onsterfelijke. De wil om te onthechten aan alles wat tijdelijk en vergankelijk is, geeft een nieuwe dimensie aan je leven, en je gaat inzien wat werkelijk belangrijk is. Het is de overgang naar een nieuw bestaan.

De indiaan White Eagle zegt dat de mens eerst zijn eigen kruisiging moet ondergaan. Een opperste staat van meesterschap wordt bereikt wanneer hij zijn hele wezen aan de wil van zijn Schepper onderwerpt. Innerlijke kruisiging door de dood van het lagere zelf.

In het vroege christendom zien we ook dat het beeld van de kruisiging ‘vergeestelijkt’ werd. Paulus heeft het over de kruisiging van de oude mens, waardoor de nieuwe mens tot opstanding kan komen.

In de kruisiging en opstanding zien we de geboorte van de Christusgeest op aarde. Jezus die de Christus werd toont ons het Eeuwige, Onsterfelijke. Hij overwon de dood in zichzelf en leert ons ook de dood te overwinnen.

In het boek ‘Over de goddelijkheid van de mens’ van Reint en Gabriela Gaastra- Levin, zegt Jezus:

‘Mijn sterven voor het dragen van de menselijke ‘zonden’ is ten onrechte een met schuld geladen menselijke interpretatie van een groot kosmisch gebeuren dat een andere bedoeling had. Het was een inwijding van de mensen, van de Aarde en van mijzelf als drager van de Christusenergie. Deze Goddelijke essentie is altijd al in jullie aanwezig geweest, maar jullie konden er door jullie daling in bewustzijn geen contact meer mee maken. Door de kruisiging werd de Christusenergie in jullie geactiveerd, waardoor jullie je konden realiseren dat jullie scheppers en Goddelijk zijn.’

‘Ik hing een dag aan het kruis, maar jullie doen dat in feite jullie leven lang totdat jullie jezelf vergeven en jullie eigen Goddelijke essentie en manifestatie accepteren. Ik ben niet degene die jullie moet vergeven, dat moeten jullie zelf doen. Jullie kunnen jezelf vergeven en daarbij wil ik jullie graag ondersteunen en de weg wijzen. Maar de vergeving moet vanuit jullie eigen hart komen. Het zijn de beschuldigingen aan jullie eigen adres die maken dat we in pijn, angst, agressie en schuld leven. Schuld vormt een zware sluier die over de Aarde hangt. Bevrijd jezelf en de Aarde door jezelf je ‘fouten’ te vergeven en vanuit je hart te gaan leven.’

Opstanding is de openbaring van wat is. De Waarheid. De waarheid van wie je achter de vorm bent. Zij ontstijgt de wereld der veranderingen. De onvergankelijkheid daalt neer op het vergankelijke.

Neem een graankorrel. Als die in de grond sterft, groeit er een nieuwe halm die rijpt. Kijk daarom niet alleen naar wat we zien, maar geloof in datgene wat we nog niet kunnen zien. Want het zichtbare duurt maar een moment, maar wat wij nog zullen aanschouwen zal eeuwig duren. (uit de film Thomas: Serie De Bijbel)

We moeten Zijn aanwezigheid leren voelen, binnen in ons. De geest van de Zoon van God. Zoals De Cursus in Wonderen zegt:

God heeft op jou Zijn plan voor de verlossing van Zijn Zoon gegrondvest.

I died for you,

do you live for me?

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl