Goede Vrijdag

Twee bomen, twee mensen, twee vrienden,

een harmonieus samengaan,

geworteld in gemeenschappelijkheid en eenheid,

levend en groeiend in de wereld.

Onlosmakelijk verbonden met leven en groeien in de wereld is, in de vorm van een kruis, een richtingaanwijzer zichtbaar op de achtergrond. Maar wat is het kruis anders dan een richtingaanwijzer? Het kruis waarin hemel en aarde samenkomen wijst ons de weg, want het kruis is de verlossing.

 

Jezus zegt: ‘Neem je kruis op en volg mij’. Menigeen associeert het kruis met de last en het lijden die gedragen moeten worden en identificeert zich daarmee. Maar wat als je je ogen richt op de verlossing die daarin ligt? Dan is wellicht niet meteen je last en je lijden voorbij, maar beleef je het mogelijk wel anders. Dan schijnt de verlossing van het kruis door de misschien soms wat kale takken van je bestaan.

Het is niet de dood van Jezus die ons verlost, maar zijn leven. Zijn leven is het voorbeeld van verlossing. Jezus laat zien dat de verlossing ligt in de wijze waarop hij zijn lijden en dood tegemoet treedt.  Hij aanvaardt de weg die hij moet gaan. ‘Niet mijn wil, maar Uw wil…’

Je kruis opnemen is onvoorwaardelijk ‘ja’ zeggen tegen dat wat zich in je leven aandient, met alles erop en eraan, of je het nu wel of niet wilt. ‘Niet mijn wil, maar Uw wil…’.  Het is je eigen kleine wil opgeven en je overgeven aan de grotere wil van ‘de Vader’. In de aanvaarding en overgave aan ‘het is zoals het is’, kom je tot je Zelf.

In het Evangelie van Philippus staat: ‘Jezus kwam om de wereld te kruisigen.’ M.a.w. Jezus kwam om ons te laten zien dat zolang het Ik verbonden is aan de wereld, hij niet de verlossing kan bereiken. Daarvoor zal hij eerst moeten sterven.

Philippus zegt: ‘Wie de wereld vanwege haar betrekkelijkheid als een scherts afwijst, zal er lachend uit tevoorschijn komen.

De verlossing ligt in het doorzien van de illusie van het ego. Als je niet langer de slaaf bent van je kleine ik, als je niet langer gehecht bent aan de materie en aan het fysieke bestaan, ben je een vrij mens, verlost. Iemand die stoffelijk is, maar door innerlijke groei zijn ware goddelijke natuur gevonden heeft en verbonden is met de Bron.

 

Twee bomen, twee mensen, twee vrienden,

een harmonieus samengaan,

geworteld in Bewustzijn,

levend en groeiend in de wereld,

maar niet van de wereld.

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl