Advent – Christuskind

Het is de vierde zondag van Advent. Op weg naar Kerst.

De geboorte van het Licht.

De geboorte van het Christuskind laat ons zien dat God mens is geworden, opdat wij als mens God kunnen laten zien.

God is de Scheppende Kracht die Onvoorwaardelijke Liefde is. Het is de Eeuwige Waarheid die in ons ligt.

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:

goddelijk Kind.’

Als ziel zijn wij hier op aarde bekleed met een lichaam, om zo de goddelijke werkelijkheid in de stof te realiseren. Dat is onze opdracht.

Het is het Christusbewustzijn dat steeds meer zielen naar elkaar toetrekt, zodat ieder zich bewust kan worden dat het Christuskind leeft in ons hart en in onze naaste.

Als we Hem daar ontdekken zijn we in staat om meer en meer Eén te worden met het Al-omvattende Licht, totdat er geen duisternis meer in ons is. Dan neemt de grenzeloze Liefde bezit van ons en worden wij de Christusmens waartoe wij bestemd zijn.

‘Het eeuwig licht staat aan ’t begin,

neemt de hele wereld in.

Al is de nacht ook nog zo dicht,

het maakt ons kind’ren van het licht.’

 

‘Hij God uit God van eeuwigheid,

die een mens wordt in de tijd,

Hij voert ons uit de duisternis,

naar waar de hemel open is.’

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl