Advent – Licht

Het is de eerste zondag van Advent. Op weg naar Kerst.

De geboorte van het Licht.

‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’

(Jesaja 9:1)

Wil je het licht zien? Weet dat je Licht bent. Er wordt wel gezegd dat we licht moeten brengen in de vaak duistere wereld. Maar hoe kun je brengen wat er al is? Vanuit de gedachte dat er geen of onvoldoende licht zou zijn, bevestig je de duisternis. Het Licht is er al. Waarom zou je het niet volgen? Je hoeft het alleen maar te Zijn.

Je ware wezen is een uitstraling van het Goddelijk Licht dat door de hele schepping schijnt. Duisternis is slechts de afgescheidenheid van je goddelijke bron. Alles wat vorm heeft en voortdurend aan verandering onderhevig is,  is alleen maar de weerspiegeling van God.

De weerspiegeling van God is niet God zelf. Zolang je die spiegeling voor de werkelijkheid houdt, leef je in een illusie. Je bent hier op aarde om de illusie te doorzien, dat je niet van de aarde bent, maar van de hemel.

Krishna zei: Alles van voorbijgaande aard is onwerkelijk, want de werkelijkheid ligt slechts in het eeuwige. De zieners zijn zich bewust geworden van de stelligheid van deze waarheid.

(Bhagavad Gita)

Als je voorbij de vorm gaat en afdaalt in het diepste van je eigen wezen, zul je de onveranderlijke waarheid vinden. Als je ontwaakt uit de illusie van het leven, word je wakker in een grotere werkelijkheid. De enige werkelijkheid. De eenheid met God. Dan zul je wandelen in het Licht, zelfs in de nacht. Licht in Licht.

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl