Driekoningen

De drie koningen zagen een ster en vonden het kind.

De ster bewoog zich als een gids voor hen uit.

 Lichtverschijning uit den hoge 

Ster van hemelse liefde 

daalt af naar de aarde

Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) beschrijft de drie koningen uit het Oosten als ingewijden die helderziend over alle ruimtelijke afstanden heen dingen konden waarnemen in de zielegeesteswereld. Hij zegt:

‘Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien. Men ziet de ziel als ster wanneer men haar als een lichtende aura kan zien… Wat de magiërs daar zien stralen is niets anders dan de ziel van Christus zelf. Een ziel die op het punt staat zich op aarde te incarneren.’

De ster kondigde niet alleen de geboorte van een mensenkind aan. Wanneer deze mens opgegroeid zal zijn, zal de ziel van Christus zelf in hem intrek nemen. Dertig jaar na de dag van de drie koningen zal bij de doop van Jezus in de Jordaan, ‘de ster’ zijn intrek nemen in de mens Jezus.

Jezus is verbonden met de Christusenergie en leert ons de innerlijke weg van Bethlehem tot Golgotha. De liefde van God is zichtbaar geworden in Jezus. Hij is gekomen om ons te laten zien wie wij werkelijk zijn, om ons te laten weten dat wij net zo geliefd zijn als Hij.

Christus is al met ieder van ons verbonden. Als je dat innerlijk beseft, kan de toenemende openbaring van ‘het licht dat uit den hoge komt’ voelbaar worden.

 Groet de ster 

Voel de sterrenkracht 

die het Licht in ons wekt

De geboorte van de geest

Het nieuwe leven

dat leidt naar de Waarheid

de Eenwording

Licht uit het hoogste Licht geboren

Ontmoet de Christus in de geest

Vervulling van de sterrenprofetie

 

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl