Advent – De kaars aansteken

Het is de tweede zondag van Advent. De periode die voorafgaat aan Kerstmis. De periode van de eerste zondag van Advent tot Driekoningen is de tijd van verwachting en verdieping, van inkeer en bezinning.

 

Ik steek de kaars aan en draag het licht op aan

Onze Vader-Moeder ziel

Licht in de Hemelen

Licht in onze harten

 

Ik draag het licht op aan

De Scheppende Kracht van Liefde

die in ons is

die wij ten diepste zijn

 

Ik draag het licht op aan

de Alomvattende Geest

leven-gevende Adem

Bron van ons bestaan

 

… dat het Licht ons de weg mag wijzen door de duisternis heen…

… dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht…

 

Ik steek de regenboogkaars aan.

De regenboog is symbool voor de verbinding tussen de goddelijke wereld en de aardse wereld.

Laten we het licht aansteken voor onszelf,

omdat we de moeite waard zijn, bijzonder zijn,

omdat ieder van ons op zijn eigen manier een unieke expressie van de Spirit is.

Laten we het licht uitnodigen om in ons midden aanwezig te zijn

en onszelf en elkaar alle kleuren van de regenboog wensen.

In verbondenheid.

 

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl