Verbinding

 

Verbinding is in contact zijn met, maar ergens onderweg aan het begin van mijn aardse reis was ik het contact kwijtgeraakt met wie ik ben. Heel lang heb ik mijzelf niet kunnen vinden en eenzaam, met angst en pijn, met mijn ziel onder mijn arm gelopen. Voortdurend liep ik tegen mijzelf aan, maar ik herkende mijzelf niet. Natuurlijk was ik nooit weggeweest bij mijzelf, alleen in mijn gedachten, maar dat was ik mij niet bewust.

Verbinding is mijzelf terugvinden in de ander en het andere.

Verbinding is het gevolg van communicatie. Om werkelijk verbinding te maken met mijzelf en de ander moest ik een andere taal leren. De taal van het hart.

Door af te dalen in mijzelf vond op de weg naar binnen de ontmaskering plaats van degene die ik dacht te zijn. De verbinding tussen denken en voelen gaf steeds meer herkenning en uiteindelijk kwamen vorm en inhoud bij elkaar. Ik kwam in het hart van mijzelf. Daar vond de reis naar het land van herkomst plaats en ben ik thuisgekomen in mijzelf. Ik her-innerde mij mijn uitstapje naar de hemel. Tijdens mijn bijnadoodervaring heb ik de verbinding met mijn onstoffelijke oorsprong ervaren, met wie ik ten diepste ben.

Er wordt wel gezegd dat het enige verschil tussen jou en God is, dat jij bent vergeten dat je goddelijk bent. Of zoals ik ooit ergens las: ‘Naar jou zoek ik al mijn hele leven’.

De gnostische leraar Monoimus zegt:

‘Geef het zoeken naar God op. Zoek naar Hem door jezelf als uitgangspunt te nemen.’

Je zult Hem vinden in jezelf en dan zul je ontdekken dat de Ene er altijd al was en altijd zal zijn. Je ben het Zelf. Niets kan jou scheiden van je wezenlijke Zelf.

Mijn bijnadoodervaring is de verbinding tussen mijn ‘oude’ en mijn ‘nieuwe’ leven. Vanuit ‘gevangen in mijn werkelijkheid’ ben ik gekomen tot ‘bevrijd in de Waarheid’, zoals ik dat beschreven heb in Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde.

Ik ben als het ware de berg opgegaan, ik heb informatie gekregen en toen moest ik de berg weer af en om met die informatie aan de slag te gaan. Hier en daar is Nu. Verbinding is vanuit het bewustzijn van de ziel kijken en luisteren naar wat er in mijn leven gebeurt.

Vanuit verbondenheid met de aarde groeit de verbinding met de hemel.

De verbinding tussen hemel en aarde is je Zelf.

Jijzelf bent God

(Boeddha)

Reageren?


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl