Archief van december 2012

Kerst – Goed Nieuws

24 december 2012

‘For unto us a child is born, unto us a son is given.’

One Solitary Life

Onderstaande tekst is een bewerking van een essay van Dr. James Allan Frances – en wordt uitgevoerd door Michael W. Smith tijdens zijn 2012 Christmas Tour.

 One Solitary Life 

Lest we not forget, He is still the reason for the season. Always will be.

Singing about a man who was a baby, who became a boy, who became a man.

Born in an obscure village. A Child of a peasant woman, He actually grew up in another village where He worked in a carpenter shop until He was thirty. And for three years He was an itinerant preacher.

 • He never owned a home,
 • never wrote a book.
 • He never held an office.
 • He never really had a family of  his own.
 • Never went to college,
 • Never set foot in a big city.
 • He never traveled 200 miles from the place He was born.
 • He never did one of the things that usually accompanies greatness.
 • He had no credentials but Himself.

While still a young man, the tide of popular opinion turned against Him. His friends ran away. Even one of His best friends denied him.

 • He was turned over to His enemies.
 • He went through the mockery of a trial.
 • He was nailed upon a cross between two thieves.

While He was dying, His executioners gambled for the only piece of property He had on this earth and that was His coat. And when He was dead, He was laid in a borrowed grave through the pity of a friend.

Nineteen long centuries have come and gone.

Today, He is still the centrepiece of the human race, and leader of the column of progress.

I’m far within the mark when I say that:

 • all of the armies that were ever marched,
 • all of the navies that were ever built,
 • all of the parliaments that ever sat, and
 • all of the kings that ever reigned,

all put together, have not affected the life of man on this earth as powerfully as has that ONE SOLITARY LIFE.

Good news is, He’s alive and all is well.

Advent – Christuskind

23 december 2012

Het is de vierde zondag van Advent. Op weg naar Kerst.

De geboorte van het Licht.

De geboorte van het Christuskind laat ons zien dat God mens is geworden, opdat wij als mens God kunnen laten zien.

God is de Scheppende Kracht die Onvoorwaardelijke Liefde is. Het is de Eeuwige Waarheid die in ons ligt.

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:

goddelijk Kind.’

Als ziel zijn wij hier op aarde bekleed met een lichaam, om zo de goddelijke werkelijkheid in de stof te realiseren. Dat is onze opdracht.

Het is het Christusbewustzijn dat steeds meer zielen naar elkaar toetrekt, zodat ieder zich bewust kan worden dat het Christuskind leeft in ons hart en in onze naaste.

Als we Hem daar ontdekken zijn we in staat om meer en meer Eén te worden met het Al-omvattende Licht, totdat er geen duisternis meer in ons is. Dan neemt de grenzeloze Liefde bezit van ons en worden wij de Christusmens waartoe wij bestemd zijn.

‘Het eeuwig licht staat aan ’t begin,

neemt de hele wereld in.

Al is de nacht ook nog zo dicht,

het maakt ons kind’ren van het licht.’

 

‘Hij God uit God van eeuwigheid,

die een mens wordt in de tijd,

Hij voert ons uit de duisternis,

naar waar de hemel open is.’

Advent – Zien

16 december 2012

Het is de derde zondag van Advent. Op weg naar Kerst.

De geboorte van het Licht.

Het licht, dat met ieder mens in de wereld komt,

is het ware licht.

Van den beginne wordt gezien,

gezien in God, want God is de ziende.

Het geziene is van den beginne bij God.

Alles wat gezien is, is bij hem:

en zonder hem wordt niets gezien.

In hem zijn, is leven:

leven, dat voor de mens het licht is.

En het licht schijnt in een duisternis,

en is te groot dan dat de duisternis het vatten kan.

 

Het licht, dat met ieder mens in de wereld komt,

is het ware licht.

Het is in de wereld, en daardoor verschijnt de wereld,

maar de wereld weet het niet.

Het doet de zijnen verschijnen,

maar de zijnen zien het niet.

Maar die het graag mochten zien,

mogen zich kinderen Gods noemen,

en zijn medezien verwachten:

opdat ook ons vlees tot licht worde,

dat in ons verblijft,

waarin zijn heerlijkheid gezien wordt,

in ieder wedergeboren,

weergaloos rijk en waar.

(Lloyd Haft)

Advent – Open je hart

9 december 2012

Het is de tweede zondag van Advent. Op weg naar Kerst.

De geboorte van het Licht.

A spaceman came travelling on his ship from afar,
‘Twas light years of time since his mission did start,
And over a village he halted his craft,
And it hung in the sky like a star, just like a star.

He followed a light and came down to a shed,
Where a mother and child were lying there on a bed,
A bright light of silver shone round his head,
And he had the face of an angel, and they were afraid.

Then the stranger spoke, he said “Do not fear,
I come from a planet a long way from here,
And I bring a message for mankind to hear,
And suddenly the sweetest music filled the air…
And it went…la..la…la…

 Peace and goodwill to all men, and love for the child

This lovely music went trembling through the ground,
And many were wakened on hearing that sound,
And travellers on the road, the village they found,
By the light of that ship in the sky, which shone all around…

And just before dawn at the paling of the sky,
The stranger returned and said “Now I must fly,
When two thousands years of your time has gone by,
This song will begin once again, to a baby’s cry…”
And it went…la…la…la…

This song will begin once again to a baby’s cry…
And it goes…la…la…la…

Peace and goodwill to all men, and love for the child…

Oh the whole world is waiting, waiting to hear the song again,
There are thousands standing on the edge of the world,
And a star is moving somewhere, and the time is nearly here,
This song will begin once again, to a baby’s cry. 

Hoor je het lied in de stilte van je hart? Er wordt gezegd dat Gods Licht naar ons toekomt. Er wordt gezegd dat Hij, die Licht en Liefde is, in ons hart wil wonen.

Maar Licht en Liefde kunnen niet naar ons toekomen, omdat Licht en Liefde er al zijn. Het Goddelijk Kind huist al in je hart. Je bent in essentie niets anders dan de verschijning van het Goddelijke.

De vraag is alleen: Ben jij je dat bewust? Laat jij het toe? Kun jij het voelen? Er wordt op de deur van je hart geklopt. Je wordt uitgenodigd om je ware wezen te ‘zien’, te voelen.

In het Kerstverhaal was er geen plaats in de herberg voor de geboorte van het Goddelijk Kind. Is er in de herberg van je hart plaats voor het Goddelijk Kind?

De deur van je hart kan alleen van binnenuit opengedaan worden. Die moet je zelf opendoen. Als je de deur van je hart opent, kan er licht naar binnenvallen. Dan kan er iets in je opengaan. Dan komt er ruimte om de volheid van het leven te ervaren.

Zet de deur maar open. Het Kind wacht op jou. Verwelkom het Licht van Bewustzijn, Gods Liefde. Laat je aanraken. Het Goddelijk Kind in jou omarmen, brengt jou bij je eigen Ik Ben Licht.

Door je met het Goddelijke in jou te verbinden, zal het licht volop in je gaan schijnen. Dan kun je vanuit de herberg van je hart het licht laten schijnen in de vaak onherbergzame wereld die ook niets anders is dan de verschijning van het Goddelijke. Door jouw licht daarin te laten schijnen kan dat oplichten.

Als je het Kind in je hart draagt, word je gedragen door het Kind.

Dan zal er iets in je leven veranderen.

Een nieuw begin.

Advent – Licht

2 december 2012

Het is de eerste zondag van Advent. Op weg naar Kerst.

De geboorte van het Licht.

‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’

(Jesaja 9:1)

Wil je het licht zien? Weet dat je Licht bent. Er wordt wel gezegd dat we licht moeten brengen in de vaak duistere wereld. Maar hoe kun je brengen wat er al is? Vanuit de gedachte dat er geen of onvoldoende licht zou zijn, bevestig je de duisternis. Het Licht is er al. Waarom zou je het niet volgen? Je hoeft het alleen maar te Zijn.

Je ware wezen is een uitstraling van het Goddelijk Licht dat door de hele schepping schijnt. Duisternis is slechts de afgescheidenheid van je goddelijke bron. Alles wat vorm heeft en voortdurend aan verandering onderhevig is,  is alleen maar de weerspiegeling van God.

De weerspiegeling van God is niet God zelf. Zolang je die spiegeling voor de werkelijkheid houdt, leef je in een illusie. Je bent hier op aarde om de illusie te doorzien, dat je niet van de aarde bent, maar van de hemel.

Krishna zei: Alles van voorbijgaande aard is onwerkelijk, want de werkelijkheid ligt slechts in het eeuwige. De zieners zijn zich bewust geworden van de stelligheid van deze waarheid.

(Bhagavad Gita)

Als je voorbij de vorm gaat en afdaalt in het diepste van je eigen wezen, zul je de onveranderlijke waarheid vinden. Als je ontwaakt uit de illusie van het leven, word je wakker in een grotere werkelijkheid. De enige werkelijkheid. De eenheid met God. Dan zul je wandelen in het Licht, zelfs in de nacht. Licht in Licht.


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl