Archief van oktober 2012

Dag van de Stilte – 28 oktober 2012

28 oktober 2012

We verlangen naar stilte en proberen op velerlei manieren stilte te creëren. We zoeken stilte vaak buiten ons. We zoeken de stilte in de natuur of trekken ons een poosje terug uit ons dagelijks leven. Het kunnen goede hulpmiddelen zijn om tot rust te komen en stilte te ervaren, maar kom je ook werkelijk tot rust en stilte in jezelf?

De enige plek waar stilte te vinden is, is in jezelf.

De meeste drukte en herrie zit in je hoofd. De stemmen van je gedachten kunnen maar doorratelen, over wat moet en zal, en hoe dit en dat, en als dit of dat, of was het maar zus of zo… Een constante gedachtestroom die je mee kan voeren van een rustig kabbelend beekje via een woeste stroomversnelling tot een kolkende rivier.

We worden zo door onze gedachten in beslag genomen, dat we zijn gaan geloven dat wij onze gedachten zijn en dat zij onze identiteit vormen. Maar je bent niet je gedachten, je hebt gedachten. Word je bewust dat er iets of iemand is die deze gedachten waarneemt.

Je geest is stilte waarin gedachten opkomen zoals wolken in de lucht verschijnen. Als jij je niet identificeert met gedachten, maar als toeschouwer kijkt naar gedachten, zullen ze net als wolken voorbijtrekken en verdwijnen.

Hoe lang speel je nog voor gastvrouw of gastheer en zet je de deur van je mind wijd open? Zolang jij aandacht geeft aan gedachten, vragen ze je aandacht. Wanneer leg je de dialoog van de gedachten het zwijgen op? Gedachten zijn niet de werkelijkheid, maar etiketten die op de werkelijkheid geplakt worden. Voordat het denken opkomt, zijn de dingen gewoon zoals ze zijn, ben jij zoals je bent. Je bent slechts een gedachte verwijderd van je ware aard. Stilte.

En de stilte spreekt:

Vanuit stilte ben je op aarde gekomen en wanneer je de aarde verlaat keer je terug in stilte. En tijdens je aardse levensreis word je gedragen door stilte… omdat je stilte bent.

Stilte is je oorspronkelijke natuur.

Luister naar de stille stem van je ware natuur.

Daal af in de stilte van je wezen.

Leg jezelf te ruste in de stilte van je hart.

Als de geest tot rust komt, wordt het stil in jezelf.

Stilte is niet de afwezigheid van geluid. Als het stil is in jezelf kun je te midden van de drukte en het rumoer aanwezig zijn in stilte. In de stilte van je wezen, in de stilte van je Zijn. Tot in alle eeuwigheid.

Stilte…

Het woord van de eeuwigheid is alleen in de stilte te horen.

Meester Eckhart

Ontwaken

25 oktober 2012

Eén enkel moment van ontwaken.

NU

Het Zelf realiseert zich zijn ware Zijn en zijn creatie

Je bent zoals je bent

Je erkent wie jij bent in héél je Zijn

Eén met Al Wat Is

Je bent Het Leven

Je ware natuur

7 oktober 2012

In de stilte van de ochtend sta ik stil in de natuur

De natuur weerspiegelt onze ware natuur

Stilte

Wat vanuit stilte is ontstaan

zal in stilte weer vergaan

Wat blijft is stilte

die steeds weer nieuwe vormen schept

De vele vormen die verschijnen

zullen vormloos verdwijnen

Dat wat het doet ontstaan

neemt het ook weer in zich op

Dat wat is

zal altijd zijn

Jij bent DAT

Een tijdelijk iets

in tijdloos bewustzijn

Een verschijning in stilte

Stilte die je zelfloos bent

Geen begin en einde

Eeuwig en oneindig

Stilte

Je ware natuur

In welke vorm je ook bent

Je bent een schitterende creatie


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl