Archief van mei 2012

Pinksteren

27 mei 2012

’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam,

want Hij die bij ons is geweest,

werkt verder aan Zijn plan.

(Een Pinksterlied van Hanna Lam, een bekende schrijfster van kerkliederen)

In ‘vuur en vlam staan’ is een uitdrukking die gebruikt wordt als iemand heel erg enthousiast en blij is vanwege iets of iemand. Je kunt tot in je ziel geraakt worden en je zo totaal vervuld voelen van iets dat je de onweerstaanbare drang voelt om erover te spreken.

Dit gebeurde de groep apostelen die na de Hemelvaart van Jezus bijeen waren. De Heilige Geest stortte zich als een krachtige energie over hen uit en daalde als vlammen neer. Het vuur van Gods liefde wakkerde hun innerlijke vlam aan. Ze stonden in vuur en vlam en konden alleen nog maar de ‘taal van Pinksteren’ spreken. Het is de taal van het hart die wereldwijd door iedereen verstaan kan worden.

Sta jij open om je hart en leven in vuur en vlam te laten zetten?

Als het vuur van de onvoorwaardelijke liefde die in jezelf sluimert gewekt wordt, vind je de Geest in je eigen hart. Als je je bewust wordt van de geestelijke dimensie in jezelf ervaar je dat de Christusgeest in je woont en leeft.

Vanuit de geestelijke wereld worden we uitgenodigd en geleid om het pad van de innerlijke Christus te volgen, om tot een grotere eenheid in jezelf en met anderen te komen. Zo worden we deel van Gods plan met deze wereld.

Moge het vuur van de Geest de vlam van liefde in je ontbranden en brandend houden, zodat je in jezelf, in alles en iedereen, het goddelijke mag herkennen.

Hemelvaart

17 mei 2012

‘En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’

(Mattheüs 28:20)

Hoezo, ten hemel gevaren op een wolk… Alsof de hemel de een of andere plaats ver weg in het universum is waar je heen kunt gaan. De hemel zit in jezelf. Het is een bewustzijnstoestand.

Hij is er altijd geweest. Men was alleen niet langer in staat Hem in zijn volmaakt vergeestelijkt lichaam waar te nemen. De wolk, symbool van de versluiering van onze zintuigen, heeft Zijn aanwezigheid hooguit aan ons oog onttrokken.

Zoals een wolk die voor de zon schuift niet maakt dat de zon niet meer schijnt. De zon is er en schijnt altijd. De wolk onttrekt alleen aan ons oog datgene wat er wel is, maar wat wij niet zien en voelen.

Zo is het ook met de geestelijke wereld. De geestelijke sfeer doordringt geheel en al ons leven op aarde. Wat voor onze uiterlijke ogen onzichtbaar blijft, kan zichtbaar worden voor ons geestesoog.

Wanneer we ons niet alleen maar identificeren met ons tijdelijke bestaan en onze ogen niet alleen maar naar buiten gericht houden, maar onze blik naar binnen richten, kan ons wezen zich openen. Dan kunnen we ons meer bewust worden van onze spirituele natuur en de geestelijke dimensie van ons bestaan. Als we groeien in bewustzijn kan het gebeuren dat de wolk die als een sluier over onze zintuigen ligt, even opgelicht wordt. We ervaren iets van een ‘grotere’ werkelijkheid dan wat we hier om ons heen zien.

In deze tijd, waarin de aarde en de mensheid zich bewegen naar hogere niveaus van bewustzijn, ervaren steeds meer mensen dat de sluier tussen de aardse en de geestelijke wereld dunner wordt en wordt opgelicht. Steeds meer mensen krijgen ervaringen op geestelijk gebied. Veel mensen spreken over een ontmoeting met Christus. Soms verschijnt Hij in een droom, tijdens een uittreding of een bijnadoodervaring, zoals ik zelf heb ervaren. Maar zoals menig ander heb ik ook mogen ervaren dat de verschijning bij vol bewustzijn kan plaatsvinden.

‘En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’

Hij is er altijd geweest. Hij zal er altijd zijn.

Ook al kunnen wij Hem niet zien, vanuit de geestelijke wereld is Hij met ons verbonden.

Het Christuslicht schijnt met Liefde en Geestkracht.

Kijk met je hart en je zult ‘zien’.

 

1 mei – De dag van de Lelietjes der Dalen

1 mei 2012

‘Als mijn woorden niet tot je doordringen, wacht dan tot een volgende dageraad. Als je deze steen vervloekt omdat je er in je blindheid over struikelt, zou je ook de ster vervloeken als je hoofd hem in de lucht zou ontmoeten. Maar de dag komt dat je stenen en sterren verzamelt zoals een kind lelietjes-van-dalen plukt, en dan weet je dat alles leeft en geurt.’ (De tuin van de profeet – Kahlil Gibran)

Die dag wens ik je toe.

Van oudsher is het de traditie om op 1 mei als teken van geluk een boeketje van 3 takjes Lelietjes der Dalen te geven aan wie we liefhebben. Daarom voor ieder die dit leest:

Ontvang van mij in gedachten Lelietjes der Dalen

Veel geluk

Tetty


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl