Archief van april 2012

De belofte van Pasen

8 april 2012

Het geheim is dit: Christus woont in u.

(brief van Paulus aan de Kolossenzen 1: 27)

Van Goede Vrijdag tot Pasen

van Christus in ons tot wij in Christus        

Jezus laat ons de weg zien van éénwording met de Bron die Liefde is.

De universele Christus is je ware goddelijke natuur.

Jezus is het levende bewijs dat wij als mens God kunnen laten zien.

Laat de zon van Gods liefde je wakker maken,

zodat de geest van liefde die je ten diepste bent in je hart zal opstaan.

Erken je goddelijkheid.

Laat het licht van onvoorwaardelijke liefde

een levende bron in je zijn.

Dan word je meer en meer zoals je bedoeld bent,

die ene bron, die ene zon

Het leven van Christus + Ons leven = Eén leven

Goede Vrijdag

6 april 2012

Ik woon in de harten der mensen

Ik sterf voor de eeuwige liefde in ’t hart der mensen

opdat de mens zijn beeld opnieuw doet glanzen

En wie dat wil vindt in Mij de kracht

om tot ’t einde lief te hebben

(uit de film Jezus: serie De Bijbel)

 

Het leven zingt

1 april 2012

In het ontwakende licht

van de vroege lentemorgen

word ik gewekt

door het gezang van de vroege vogels

die uit volle borst

de nieuwe dag aankondigen.

Het is een lust voor het oor om zomaar getrakteerd te worden op het leven dat zingt.

Ik moet denken aan iemand die op oudere leeftijd ernstig ziek werd en in de weken voorafgaand aan haar sterven aan bed gekluisterd was. Ze zei: Nu pas hoor ik ’s morgens in alle vroegte de vogels zingen. Ergens onbewust had ik het natuurlijk altijd wel gehoord, maar ik had er nooit naar geluisterd.

Want vanaf het moment dat ze wakker werd, had ze altijd alleen maar kunnen luisteren naar 1001 gedachten die in haar hoofd om het hardst haar aandacht vroegen en waar zij gehoor aan gaf. Haar gedachten hadden haar altijd aangespoord om voor dag en dauw in grote haast aan de dag te beginnen, want ja… dit en dat en zus en zo… alles wat moet en zal…

Had ik maar…één moment…

Nu ze niets meer kon en niets meer hoefde,  nu hoorde ze de vogels. Eigenlijk was ze nu pas echt wakker geworden.

En jij?

Wees stil

in verwondering…

Open je hart

luister hoe het leven je toezingt

en geniet…

In vrede en harmonie zingt ieder vogeltje zoals het gebekt is. M.a.w. ieder uit zich op zijn eigen manier. Geen vogel zal zich van de wijs laten brengen door een andere vogel. Ieder zingt naar zijn ware aard.

 

Ieder mens is een lied.

Zing jij jouw lied ook naar je ware aard?

 Laat je niet ‘van de wijs’ brengen

als er iemand mocht zijn

die de toon wil zetten

door een andere toon aan te slaan

of die op hoge toon uit de toon valt

maar zing je eigen melodie.

De Schepping zingt tot eer van jou.

Zing jij tot eer van de Schepping?

Tot slot… nu het toch over vogels gaat…

We zijn nu aangekomen in de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest. Daarin is een bijzondere rol weggelegd voor het roodborstje.

Het roodborstje is namelijk de vogel in de legende die een doorn trok uit het voorhoofd van Christus aan het kruis en daarbij een druppel bloed op zijn borst kreeg. Vandaar…

Het leven zingt… op weg naar Pasen…

 ∞


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl