Archief van mei 2011

Een goddelijke creatie

22 mei 2011

Oog in oog met het wonder der schepping

aanschouw je je eigen innerlijke schoonheid.

De schepping is pure goddelijke perfectie.

Je bent het grootste wonder van de natuur.

Een goddelijke creatie. Dat is wat je bent.

Je bent die bloem. Word die bloem. Leef je goddelijkheid.

In contact met je ware natuur

 ben je verbonden met de oneindige energie van Liefde.

Je bent aanwezig in vol-ledige openheid.

Het Licht schijnt door je heen.

Innerlijke vrijheid

6 mei 2011

Vrijheid is een innerlijke ervaring. In het niet-gehecht zijn ligt de sleutel tot vrijheid.

Een citaat uit De Profeet van Kahlil Gibran 

‘En een redenaar zei: Spreek tot ons over vrijheid. En hij antwoordde: 

…want je kunt enkel vrij zijn, wanneer zelfs het verlangen vrijheid te zoeken een harnas voor je wordt en wanneer je niet langer over de vrijheid spreekt als over een doel en een vervulling. Je zult inderdaad vrij zijn, wanneer je dagen niet zonder zorg en je nachten niet zonder hunkering en verdriet zijn, maar deze dingen je leven omgorden en je er toch naakt en ongebonden bovenuit stijgt.’

Vrij zijn – zijn wie je bent, waar je bent.

In het boek Jonathan Livingston Zeemeeuw van Richard Bach zegt Jonathan:

‘Ieder van ons is in wezen een afspiegeling van de Grote Meeuw. We zijn vrij, onbegrensd vrij. Alles wat ons beperkingen oplegt, moeten we overwinnen. Je hele lichaam, van vleugeltip tot vleugeltip, is niet meer dan je denken zelf in een zichtbare vorm. Verbreek de ketenen van je gedachten en je verbreekt ook de ketenen van je lichaam. We zijn vrij om te gaan waar we willen en te zijn wat we zijn.

Je bent vrij om jezelf te zijn, hier en nu, werkelijk jezelf en niets kan dat beletten. Dat is de wet van de Grote Meeuw. Vrijheid is je enige ware aard. En alles wat die vrijheid belemmert moet opzij gezet worden, of het nu een ritueel is, of een vorm van bijgeloof, of welke begrenzing dan ook.’

Hoe meer je je bewust wordt op welke manier je jezelf innerlijk en uiterlijk beperkt, door je gedachten, je omgeving, je lichaam, je emoties, hoe meer je in contact komt met je innerlijke kracht en van daaruit leeft. Dan stroomt het leven zelf in jou. Je identificeert je niet langer met wat je niet bent, maar je identificeert je met je eeuwige, goddelijke essentie.

Als je deze innerlijke vrijheid ervaart, kun je je vrij voelen, zelfs al zit je opgesloten binnen de muren van een gevangenis.  

Je leeft niet langer in afgescheidenheid,

je leeft in verbinding met de Bron.

Vrijheid

5 mei 2011

 

Jouw vrijheid reikt tot waar hij de vrijheid van anderen aantast.

‘Vrij zijn is niet alleen het afwerpen van uw ketenen, maar leven op een manier die de vrijheid van anderen respecteert en vergroot.’

(Nelson Mandela)

1 mei – De dag van de Lelietjes der Dalen

1 mei 2011

Ooit, lang geleden in mijn jeugd, toen ik na een ongeluk in het ziekenhuis lag, had ik de ervaring een Lelietje der Dalen te zijn. Te midden van een groot veld met Lelietjes der Dalen, was ik één van hen, sprak hun taal en hoorde hun muziek. Het was een ervaring van pure eenheid, van ‘er Zijn’. Je bent op je plek en je bent zoals je bent. Vanaf dat moment zijn de Lelietjes der Dalen mijn bloemen.

Ze groeien over het algemeen in het wild, op donkere plaatsen onder de bomen. Ooit heb ik ze zelf, met wisselend succes, in verschillende tuinen geplant, maar vanaf het moment van mijn ervaring ben ik ze nooit in het wild tegengekomen.  Tot 8 jaar geleden.

In april 2003 trok ik mij voor een poosje terug op camping Warnsborn in Arnhem. Vanwege de renovatie van ons huis zat ik thuis niet goed op mijn plek. Aan de andere kant had ik na de herinnering aan mijn bijnadoodervaring zoveel moeite met het integreren van deze ervaring in mijn leven, dat ik voelde dat ik überhaupt niet op mijn plek was.

De eerste avond op de camping besloot ik al wandelend de omgeving te gaan verkennen. Toen ik langs de Oranjerie van hotel Groot Warnsborn liep, werd mijn blik ineens sterk naar rechts getrokken. Tussen het struikgewas schemerde een groene plek waarvan ik voelde dat ik daarheen moest. Niet wetende dat verderop een pad naar rechts zou lopen, wurmde ik mij door de struiken heen en tot mijn grote verrassing stond ik oog in oog met de Lelietjes der Dalen. Een grote plek met drie bomen, waaronder de Lelietjes bloeiden. Later zag ik verderop nog twee plekken waar deze bloemen bloeiden, maar deze plek was de grootste.

Toen ik daar stond, raakte ik zeer ontroerd. Het voelde als een teken en een belofte dat ik een periode van moeite en verdriet zou afsluiten en die een nieuwe periode aankondigde waarin ik hoe dan ook op mijn plek zou komen.

Toen ik bedacht dat Lelietjes der Dalen vanwege hun vorm ook wel Ladders to Heaven, de ladder naar de hemel, worden genoemd, vond ik dat in het licht van mijn persoonlijke ervaring wel een hele mooie symboliek.

Een paar dagen daarna zag ik het tijdschrift ‘Buiten’, met op de omslag een grote foto van de Lelietjes der Dalen. Ik vond het zo treffend dat ik het blad kocht. Er stond een mooie reportage in over de Lelietjes der Dalen, waarin men o.a. het volgende schreef:

Met hun bloei in het voorjaar verdrijven Lelietjes der Dalen het verdriet en kondigen de terugkeer aan van het geluk. Ik herkende mijzelf.

Het Lelietje der Dalen is de bloem van Saint Léonard. Hij trok zich terug in een klooster om daar te mediteren en te zoeken naar zielenrust. Ah, herkenning.

Een legende vertelt dat zijn rust verstoord werd door een draak. Er volgde een wild gevecht en uit iedere bloeddruppel die Saint Léonard verloor, ontstond een kelkje van de Lelietjes der Dalen.

Door zijn kleur, geur en uitzonderlijke vorm is de bloem bij uitstek hét symbool van reinheid en ontroering. Bij graven vindt men de Lelietjes ook als symbool van Christus als brenger van het heil en het evangelie.

Het was op 1 mei 1561 dat koning Charles IX  de traditie begon om anderen Lelietjes der Dalen te schenken als symbool van geluk. En sinds 1907 is dit gebruik gekoppeld aan de dag van de arbeid. In het huidige Frankrijk is het traditie gebleven om elkaar op deze dag een paar, met geurende klokjes bedekte takjes aan te bieden, als teken van geluk. Vaak als boeketje van drie takjes.

 

Het is vandaag 1 mei. Daarom voor ieder die dit leest:

 Ontvang van mij in gedachten Lelietjes der Dalen.

Veel geluk

Tetty


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl