Archief van maart 2011

Lente

23 maart 2011

Wel word je minder, verkleur je, verdor je.

Wel sterf je een keer. Het is onvermijdelijk.

Zoals er een begin is, is er ook een einde.

Leven is komen en gaan.

 

Als je maar niet verborgen bleef.

Mens zonder gezicht, mens zonder naam.

Als het lieve geheim je maar niet ontging.

 

Als je maar het licht hebt gekust,

In bloei hebt gestaan – optimaal mens bent geweest.

Mens, dus medemens. Vriend, vriendin.

Als je maar geweten hebt wat liefde is.

(uit: Een mens je onderdak – Hans Bouma)

Vervulling

15 maart 2011

‘Een bloem vindt zijn vervulling niet door een andere bloem. Met ons is het evenzo.’

(F. G. Middelman)

Vaak zoek je de vervulling buiten jezelf; bij de ander of in iets anders. Op een bepaald moment zul je ontdekken dat de vervulling die je daar dacht te vinden maar van tijdelijke aard is. En zo blijf je op zoek. Maar in de buitenwereld zul je het niet vinden. De vervulling vind je in de binnenwereld.

Je bent je eigen vervulling

Luister naar het verlangen van je ziel die jou de weg naar binnen wijst, die leidt tot vervulling van het Zelf. Op de weg die leidt  van je persoonlijkheid of ego naar je ware Zelf zul je ontdekken dat de verborgen groei in jezelf ligt. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor je eigen vervulling.

Een fragment uit Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde, waarin mijn eigen proces beschreven wordt:

‘Als je bedenkt dat alles uit energie bestaat en dat jij die energie bent, en een deel van die energie heeft vorm gekregen in de persoon Tetty, dan ben je dus via haar op zoek of terugkerende naar de energie, naar het Zelf in jou. Het is degene die Tetty heet die overwonnen moet worden. Dat is dat stukje ego. Overwinnen doe je niet door iemand klein te maken, want als je Tetty klein maakt, heb je geen vervoer meer. Je doet het door haar te accepteren zoals ze is. Je zult het ook met deze Tetty moeten doen. Die is heel gevoelig, soms emotioneel, soms daadkrachtig, soms dit, soms dat.

Je conformeren aan die persoon, het accepteren van die persoon, is het opheffen van bepaalde blokkades. Die Tetty maakt jou ook behoorlijk onrustig door haar twijfel en door haar afhankelijkheid. Op het moment dat je haar durft te accepteren, accepteer je jezelf in een uitdrukkingsvorm. Daardoor accepteer je ook heel veel andere mensen. Ineens begrijp jij hoe jij de mensen moet benaderen en hoe jij graag benaderd wilt worden.

Je hebt knuffels en aandacht nodig, maar daar kom je niet verder mee. Tetty moet volwassen worden en datgene wat ze nu nog bij een ander zoekt, in zichzelf vinden. Wees je eigen vader en moeder. Geef jezelf de liefde die je van hen zou willen krijgen. Geef jezelf de aandacht die je verdient en nodig hebt, opdat jij jezelf leert kennen. Onderzoek jezelf.

Ook God is hiermee bezig, toch?! Hij wil zichzelf leren kennen. Hij wil zichzelf ervaren en doet dat via ons. Door ons kan God naar zichzelf kijken en zich bewust worden van zichzelf. Dus wij zijn allemaal aspecten van Hem. Zoals wij God helpen bewust te worden, zo helpt Tetty jou bewust te worden. Tetty is een deel van jouw totale Zijn. Dat zijn beleef jij momenteel via Tetty.’

Je ware Zelf geeft je een gevoel van vervulling. Als je dat ervaart hou je van jezelf, ben je blij met jezelf, geniet je van je eigen gezelschap, kun je het goed met jezelf vinden, heb je er genoeg aan om met jezelf te zijn. Je bent niet langer behoeftig of afhankelijk van de ander of iets anders.

Je voelt je vol-ledig in jezelf. Je BENT.

Je hebt alles al, je bent alles al. Als je dat ervaart, dan kun je alleen nog maar geven.

9 maart 2011

9 maart 2011

Het is vandaag 26 jaar geleden, dat ik een uitstapje naar de hemel maakte.

Sinds ik mij deze ervaring ruim 13 jaar geleden pas ‘her-innerde’, vier ik 9 maart 1985, de dag waarop ik na een miskraam een bijnadoodervaring kreeg, want het is een doorbraak geweest in mijn geschiedenis.

Mijn ongeboren kind was een ziel die bewust incarneerde en bewust gekozen heeft om terug te gaan. Mogelijk omdat er voor de ziel zelf iets in zat, maar voor mij heeft die zwangerschap en die miskraam mij de weg geopend naar een boodschap die ik moest gaan ontvangen en ontwikkelen.

De baarmoeder is de kraamkamer van nieuw leven. Door de geboorteweeën kwam de hemel voor mij op aarde en is een nieuw bewustzijn tot leven gekomen. Het is een inwijding geweest op mijn spirituele weg.

Ooit las ik in het boek: Astrologie voor de zielvan Jan Spiller het gedeelte wat op mij van toepassing is en daar stond o.a.: ‘Noordelijke Maansknopen in Steenbok aarzelen om ten volle de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, van de gedachte alleen al huiveren ze. Ze zouden de “baarmoeder” moeten verlaten en zich in de wereld begeven.’ Ik herkende mijzelf.

Net zoals ik mijzelf herkende in hetgeen beschreven stond in het boek van Christiane Beerlandt: ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’, onder ‘Miskraam’: ‘De eigen situatie wordt ervaren als een psychische gevangenis. Je roert altijd maar in hetzelfde potje. Je voelt een onweerstaanbare drang je te bevrijden, uit te breken, een vrijheidsdrang. Je zoekt teveel buiten jezelf. Je zou het Centrum van je leven in jezelf moeten plaatsen, maar je richt je leven teveel naar anderen, naar de buitenwereld. Er is geen werkelijke evolutie of vooruitgang in je leven. Je gaat in opstand uitbreken, nu is het genoeg. Je kunt het niet meer aan, je duwt weg. Het is dus noodzakelijk om je leven zelf in alle vrijheid in handen te nemen en te sturen in de richting die jij wenst. Leg je niet vast in structuren door anderen aan je opgedrongen. Kom tot rustige zelfinkeer.’

Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat na mijn ‘her-innering’ mijn leven een andere wending heeft genomen. Het heeft mij inderdaad uit het kader gerukt waarin ik vast zat. Het heeft mij een heel nieuw en ander perspectief op het leven gegeven en heeft mij laten zien wat werkelijk belangrijk is. Voor mij.

Het was nog niet mijn tijd om dood te gaan. God heeft mij een teken gegeven dat het nu mijn tijd is om te gaan leven. Toen ik 56 jaar geleden op aarde kwam, heb ik niet geboren willen worden. Door de bijnadoodervaring heb ik nog een keer extra de bevestiging gekregen dat mijn plek hier is en niet daar.

Ik heb een miskraam gehad. Er moest eerst iets in mij sterven zodat ik opnieuw geboren kon worden. Een geboorte in het Licht.

(uit: Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde)

Er is geen dag, er is geen nacht. Er is alleen maar Licht.

(Middernachtzon op de Lofoten, Noorwegen)

Eenheid

2 maart 2011

Op dit moment is er in de wereld veel strijd, in de mens zelf en tussen mensen onderling. Al dit menselijk leed is het negatieve en destructieve gevolg van een gebrek aan eenheidsbewustzijn. Velen leven in de illusie van afgescheidenheid, van zichzelf en de ander.

Wees je bewust dat we vanuit de Bron van Liefde, het Eenheidsbewustzijn, als spirituele wezens met elkaar verbonden zijn. De afgescheidenheid is een illusie.

Tijdens mijn bijnadoodervaring heb ik de Eénheid ervaren. Door deze ervaring voel ik niet langer de afgescheidenheid, maar de verbondenheid met alles en iedereen, met dat wat God is. Ik weet dat we Eén zijn. Ik ben de ander en de ander is mij. We zijn allemaal een deel van de Ene.

Wanneer wij gaan begrijpen dat wij met elkaar een eenheid vormen en deze ook in elkaar en in onszelf gaan herkennen, alle energie in die eenheid door ons gevoeld zal worden. Leven is een proces van ver-1-niging. Met elkaar op weg naar een wereld waarin wij niet alleen gelijkwaardig zijn aan elkaar maar waarin ieder van ons uniek is. Dan zal er uiteindelijk alleen maar een ‘Zijn’ zijn. Dan zijn we feitelijk Gods hartslag. (uit: Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde) 

Elke dag wordt je gegeven en heb je de keus om het Licht in jezelf te leven en de wereld Liefde te geven. We zullen de hemel op aarde ervaren als we één zijn met onszelf en de ander. De Bron van Liefde ligt in je. Als je leeft vanuit het perspectief van je Bron, welt het lied op dat de wereld kan veranderen. Daarin klinkt Gods hartslag.

Hoorbaar en zichtbaar in onderstaand filmpje dat mij toegestuurd werd met de woorden: ‘In deze woelige tijden waarin veel geweld wordt gebruikt, toont dit filmpje aan dat er ook veel andere krachten op aarde bezig zijn!!! Een geluid van hoop voor de wereld.’

 


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl