Archief van oktober 2010

Eindeloos bewustzijn

24 oktober 2010

Ik ben het Bewustzijn en tijdens mijn bijnadoodervaring heb ik het Bewust Zijn ervaren.

Toen ik destijds bijkwam uit de narcose, hoorde ik zeggen: ‘Ze is weer bij bewustzijn.’ En ik dacht: ‘Het is geen kwestie van buiten bewustzijn zijn of bij bewustzijn zijn, ook al noemen we dat zo. Ik ben het bewustzijn en dat gaat altijd door, ook al doet het lichaam niet mee.’

Het bewustzijn heeft geen begin en geen einde en kan ook los van het lichaam worden ervaren. Er is een hoger, onstoffelijk verband, waarin alles met elkaar samenhangt. Je bent niet alleen maar een sterfelijk mens. Je bent degene die is, die was en zal zijn.

(uit: Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde)

Interview Indigo Soulstation

17 oktober 2010

Afgelopen donderdag 14 oktober jl. was ik te horen bij Indigo Soulstation.

N.a.v. het verschijnen van mijn boek ben ik voor het programma Relax met… boeken geïnterviewd door Raymond van der Knaap. 

Ik vertel wie ik ben en hoe dit boek een schepping is die vorm heeft gekregen door jaren van innerlijke transformatie heen.

Dit gesprek is op 21 oktober opnieuw uitgezonden en te beluisteren via www.indigosoulstation.nl

In Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde ga ik als hoofdpersoon op zoek naar mijzelf. Deze zoektocht, die leidt tot spiritueel bewustzijn, voert door het landschap van mijn leven, voor en na mijn bijnadoodervaring. Ondersteund en begeleid door de woorden, inzichten en vragen van Maurice Oosterhof, mental coach.

Een passage uit het Voorwoord  

Vanuit de behoefte mensen een beter leven te geven aan de hand van de inzichten, in de loop der jaren opgedaan als mental coach, is het ‘Spoorzoeken’ concept ontstaan. Spoorzoeken geeft inzicht in hoe je denkt en hoe dit denken zich uitdrukt. Het reikt inzichten aan voor de groei naar een ruimer bewustzijn en begrip, van waaruit je anders leert kijken naar wat er in je leven gebeurt en van waaruit je je ontwikkeling kunt plaatsten.

Dit boek is ook geschreven vanuit de wens om de beleving van een bijnadoodervaring te delen en de boodschap van onvoorwaardelijke liefde uit te dragen, zodat mensen aangeraakt worden en zich bewust worden van hun goddelijke essentie. Tegelijkertijd heeft de informatie vanuit Spoorzoeken waardevolle ondersteuning geboden bij het integreren van de bijnadoodervaring in het dagelijks leven en het daarmee gepaard gaande innerlijke transformatieproces.

Film Eindeloos Bewustzijn

6 oktober 2010

Op 7 november 2010 zal op NED. 2 om 16.00 uur de nieuwe film ‘Eindeloos Bewustzijn’ worden uitgezonden door de BOS. Voor de trailer zie de link:

http://www.eindeloosbewustzijndefilm.nl/

De nieuwe productie: EINDELOOS BEWUSTZIJN DE FILM gaat in première tijdens het 5e Internationale Boeddhistische Filmfestival in Pathé Tuschinski in Amsterdam op Zaterdag 9 oktober. Duur film: 60 minuten.

Toelichting:

Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel veranderde voor veel mensen het inzicht over het leven op een radicale wijze. Het boek is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van mensen met een zogenaamde bijna-dood ervaring (of BDE). In de film Eindeloos Bewustzijn verkennen wij het transformatief karakter van vier BDE’s aan de hand van hun getuigenissen. Hoewel iedere persoon zijn eigen unieke ervaring beleefde zijn er opvallende aspecten die zij unaniem met elkaar delen. Mensen met een dergelijke ervaring zijn minder bang voor de dood. Verder tonen zij minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken, voelen zich één met de natuur en bij velen van hen ontwikkelde zich een hoge intuïtieve en helende gave. De persoonlijke, vaak emotionele, verhalen krijgen context door discussies met een aantal belangrijke denkers op dit gebied. Eén van hen is Reinier Tilanus, hij ziet  overeenkomsten tussen Van Lommel’s kijk op bewustzijn en die van de oude Tibetaanse meesters. De Amerikaanse Raymond Moody, psycholoog en filosoof, die in 1975 BDE’s in de openbaarheid bracht met zijn bestseller ‘Life After Death’ licht zijn visie toe. Uiteraard is er in de film een belangrijke rol weggelegd voor Pim van Lommel zelf.

Regisseur Mark Verkerk (Buddha’s Lost Children) liet zich voor deze film onder andere inspireren door een stelling van Van Lommel:  “Als je ervan uitgaat dat de wetenschap materialistisch is, schakel je per definitie bewustzijn uit. Want bewustzijn is niet te meten. Ik kan nooit wetenschappelijk bewijzen dat iemand verliefd is of een schilderij heel mooi vindt. En toch is het de meest grote realiteit die een mens heeft. Dus stel ik dat je een ander soort wetenschap moet hebben die ook subjectieve elementen toelaat. Wetenschap is voor mij vragen stellen met een open geest.”

Regie & scenario: Mark Verkerk
Met: Pim van Lommel, Raymond Moody, Carlo Leget, Joke Endedijk – van der Jagt, Cindy Wielders, Paul Derks en Bart Sikken
Camera: Mark Verkerk en René Heijnen    Montage: Jos Driessen   Redactie: Anne-Berthe van Chastelet-Emmen  Eindredactie: Babeth M. VanLoo  Producent: Ton Okkerse   © 2010 EMS FILMS /Boeddhistische Omroep

http://www.eindeloosbewustzijndefilm.nl/

www.emsfilms.com

Geboorte van het boek

2 oktober 2010

Lieve mensen,

Het boek Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde is geboren. Het was een ontroerend moment om op 1 oktober 2010 uit handen van uitgever Raymond van der Knaap dit geesteskind te mogen ontvangen.

Op 1 mei jl. was het ondertekenen van het contract met 248media uitgeverij een bijzonder moment, waarbij ik datgene wat ik in de afgelopen jaren met Maurice gedeeld heb, in de toekomst ga zetten. Vanuit een open hart heb ik geschreven over mijn reis van persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling die ik, mede door mijn bijnadoodervaring, ben gegaan.

Ik hoop dat het boek een instrument zal zijn dat jou inspireert tot het maken van je eigen innerlijke reis. De reis naar je hart overbrugt iedere afstand en verbindt jou met wie je ten diepste bent.

Mijn wens is dat deze boodschap jou naar het Licht in jezelf brengt, dat je geraakt en aangeraakt door onvoorwaardelijke liefde teruggegeven wordt aan jezelf.

In Liefde en Verbondenheid,

Tetty


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl