Archief van ‘Pinksteren 2012’ categorie

Pinksteren

27 mei 2012

’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam,

want Hij die bij ons is geweest,

werkt verder aan Zijn plan.

(Een Pinksterlied van Hanna Lam, een bekende schrijfster van kerkliederen)

In ‘vuur en vlam staan’ is een uitdrukking die gebruikt wordt als iemand heel erg enthousiast en blij is vanwege iets of iemand. Je kunt tot in je ziel geraakt worden en je zo totaal vervuld voelen van iets dat je de onweerstaanbare drang voelt om erover te spreken.

Dit gebeurde de groep apostelen die na de Hemelvaart van Jezus bijeen waren. De Heilige Geest stortte zich als een krachtige energie over hen uit en daalde als vlammen neer. Het vuur van Gods liefde wakkerde hun innerlijke vlam aan. Ze stonden in vuur en vlam en konden alleen nog maar de ‘taal van Pinksteren’ spreken. Het is de taal van het hart die wereldwijd door iedereen verstaan kan worden.

Sta jij open om je hart en leven in vuur en vlam te laten zetten?

Als het vuur van de onvoorwaardelijke liefde die in jezelf sluimert gewekt wordt, vind je de Geest in je eigen hart. Als je je bewust wordt van de geestelijke dimensie in jezelf ervaar je dat de Christusgeest in je woont en leeft.

Vanuit de geestelijke wereld worden we uitgenodigd en geleid om het pad van de innerlijke Christus te volgen, om tot een grotere eenheid in jezelf en met anderen te komen. Zo worden we deel van Gods plan met deze wereld.

Moge het vuur van de Geest de vlam van liefde in je ontbranden en brandend houden, zodat je in jezelf, in alles en iedereen, het goddelijke mag herkennen.


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl