Archief van ‘Hemelvaart 2012’ categorie

Hemelvaart

17 mei 2012

‘En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’

(Mattheüs 28:20)

Hoezo, ten hemel gevaren op een wolk… Alsof de hemel de een of andere plaats ver weg in het universum is waar je heen kunt gaan. De hemel zit in jezelf. Het is een bewustzijnstoestand.

Hij is er altijd geweest. Men was alleen niet langer in staat Hem in zijn volmaakt vergeestelijkt lichaam waar te nemen. De wolk, symbool van de versluiering van onze zintuigen, heeft Zijn aanwezigheid hooguit aan ons oog onttrokken.

Zoals een wolk die voor de zon schuift niet maakt dat de zon niet meer schijnt. De zon is er en schijnt altijd. De wolk onttrekt alleen aan ons oog datgene wat er wel is, maar wat wij niet zien en voelen.

Zo is het ook met de geestelijke wereld. De geestelijke sfeer doordringt geheel en al ons leven op aarde. Wat voor onze uiterlijke ogen onzichtbaar blijft, kan zichtbaar worden voor ons geestesoog.

Wanneer we ons niet alleen maar identificeren met ons tijdelijke bestaan en onze ogen niet alleen maar naar buiten gericht houden, maar onze blik naar binnen richten, kan ons wezen zich openen. Dan kunnen we ons meer bewust worden van onze spirituele natuur en de geestelijke dimensie van ons bestaan. Als we groeien in bewustzijn kan het gebeuren dat de wolk die als een sluier over onze zintuigen ligt, even opgelicht wordt. We ervaren iets van een ‘grotere’ werkelijkheid dan wat we hier om ons heen zien.

In deze tijd, waarin de aarde en de mensheid zich bewegen naar hogere niveaus van bewustzijn, ervaren steeds meer mensen dat de sluier tussen de aardse en de geestelijke wereld dunner wordt en wordt opgelicht. Steeds meer mensen krijgen ervaringen op geestelijk gebied. Veel mensen spreken over een ontmoeting met Christus. Soms verschijnt Hij in een droom, tijdens een uittreding of een bijnadoodervaring, zoals ik zelf heb ervaren. Maar zoals menig ander heb ik ook mogen ervaren dat de verschijning bij vol bewustzijn kan plaatsvinden.

‘En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’

Hij is er altijd geweest. Hij zal er altijd zijn.

Ook al kunnen wij Hem niet zien, vanuit de geestelijke wereld is Hij met ons verbonden.

Het Christuslicht schijnt met Liefde en Geestkracht.

Kijk met je hart en je zult ‘zien’.

 


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl