Archief van ‘Pasen 2011’ categorie

Wederopstanding

28 april 2011

In het plaatsje Biburg (Neder-Beieren) staat de Erlöserkapelle, gecreëerd door de kunstenaar Ludwig Angerer der Ältere. In 1996 is hij begonnen met deze creatie en in 2000 is de kapel ingewijd. Ook daarna is Angerer verder gegaan met het creëren van mensfiguren rondom de kruisiging van Jezus. In alle opzichten wordt het proces van sterven en wedergeboorte weergegeven.

In de afgelopen jaren heb ik tweemaal een bezoek gebracht aan deze kapel. Op een zonnige dag, tussen 1 en 2 uur ’s middags, schijnt de zon door de kleurrijke koepel van glas in lood. Het verlicht de tunnel naar het licht en belicht de mensfiguren die reiken naar het licht. 

In die tunnel staat het kruis als de levensboom met zijn wortels stevig verankerd in de aarde. De takken van de boom zijn druivenranken. Van druiven wordt wijn gemaakt en wijn staat voor de geest.  Het kruis verbindt hemel en aarde met elkaar. In de kruisiging zien we de vernietiging van de afgescheidenheid van ons bestaan en het terugkeren in de eenheid van alle dingen. We worden ons bewust van de sterfelijkheid van het stoffelijke lichaam en van de onsterfelijkheid van de geest.

Aan de voet van het kruis zien we een pasgeboren kind, symbool voor het nieuwe leven dat op de dood veroverd wordt. We komen naakt en we gaan naakt. Een nieuw begin, wedergeboorte.

Wat je ziet is, dat het kruis eigenlijk onvermijdelijk is. Wil je verder komen, dan alleen maar via het kruis. En Hij hangt daar, dus Hij zegt ook: via Mij. Ik geef jou de weg aan. De weg van onvoorwaardelijke liefde.

Mijn bijnadoodervaring was een ervaring van onvoorwaardelijke liefde. Ook George Ritchie bevond zich tijdens zijn bijnadoodervaring in, zoals hij schrijft in zijn boek Terugkeer uit de dood: Zijn Tegenwoordigheid die onvoorwaardelijke liefde uitstraalde.

Hij schrijft: Ik had nooit geweten dat een liefde als deze mogelijk was. Hier draaide het om in het leven. Als dit werkelijk de zin was van alles, waarom had niemand mij daar dan ooit op gewezen?

En het antwoord was: Ik heb je erop gewezen. Ik heb je erop gewezen door middel van het leven dat ik heb geleid. Door middel van de dood die ik gestorven ben. En als je je ogen op Mij gericht blijft houden, zul je nog meer zien.

We willen allemaal naar het licht. Het licht is er al, maar we zijn ons dat niet zo bewust. De weg gaat via het kruis, door de tunnel van je eigen duisternis heen. Maar ons wacht altijd het licht aan het eind van de tunnel.

Om het licht te kunnen zien, moeten we ons bevrijden uit dat wat ons gevangen houdt. Alles wat in ons verborgen ligt, wat donker is, negatief, wil eruit. Het wil aan het licht komen om getransformeerd te worden. Als we tevoorschijn komen uit onze gevangenis van angst en pijn, onze overtuigingen en conditioneringen, onze aardse zorgen, onze mentale gevangenis, bevrijden we ons van de ballast, van het juk van het ego, die ons het zicht op ons Zelf ontneemt. We kunnen aangeraakt worden door het licht en ons innerlijk meer een meer transformeren tot de liefde die wij zijn.

We willen allemaal het licht worden. Dat is het verlangen dat in ons leeft. Het weten. Als je tevoorschijn komt uit je graf, m.a.w. als je bewust wordt, kan er wezenlijk iets in je veranderen, kan het goddelijke geboren worden. Jouw wederopstanding.

Pasen

24 april 2011

Het geheim van je eigen leven 

In het sterven en de opstanding zien we de transformatie en vernieuwing. Toen Jezus stierf aan het kruis is hij de Christus geworden, de eerste gerealiseerde mens. Toen hij door zijn dood de Geest gaf, kon de Geest van universele liefde zich met de aarde verbinden en in ons mensen werkzaam worden.

De Christusgeest is het eeuwige, onsterfelijke bewustzijn.

Het is de Geest van Liefde die woont in je hart. 

Pasen weerspiegelt het geheim van ons eigen leven. Het is een oproep om je bewust te worden van je eigen goddelijkheid.

Op ieder moment in ons leven, hier en nu, kan deze transformatie en vernieuwing plaatsvinden. Daarvoor hoef je niet eerst de fysieke dood te sterven. Er kan een periode in je leven zijn, waarin je door het donker loopt. Maar als het dan weer lichter begint te worden, kan het zijn dat je ervaart dat je leven ook weer iets lichter is geworden, dat iets in jou zich heeft vernieuwd, dat je winst hebt geboekt op wat verlies leek te zijn. Dat je nieuw leven op de dood hebt veroverd. Weer een stap verder in je ontwikkeling.

Als je sterft aan het leven…

kan de geestkracht in je tot leven komen…

Als je innerlijk ontwaakt…

kan het goddelijke in je geboren worden…

Als je je bewust wordt van je goddelijkheid…

kun je de diepe zin van het leven ervaren…

kun je het mysterie van het onsterfelijke leven ervaren…

kun je ervaren dat de opstanding in jezelf plaatsvindt…

kun je het ware leven vinden…

Als de Geest van Liefde in je tot leven komt…

ervaar je je eigen wederopstanding…

 

Jij bent de Christus. Jij bent je eigen verlossing.

Al levend ontwikkelen wij ons Zelf. 

We voegen de daad bij het woord.

 Het woord is Christus.

 En wij worden Christus door het te doen.

 

 

 

Goede Vrijdag

22 april 2011


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl